Vi skal ikke alt for mange år tilbake før det kun var journalister og kritikere med objektive meninger som skrev om produkter, tjenester og bedrifter. I dag kan absolutt alle gjøre det og det blir gjort. De fleste firmaer blir i en eller annen sammenheng diskutert og vurdert på nett regelmessig.

Men hvorfor skriver man egentlig tilbakemeldinger? Skal du benytte deg av tilbakemeldingene og ratingene din bedrift får, er det lurt å vite litt om bakgrunnen til hva som motiverer forbrukere til å gjøre gi disse.

MOTIVASJONEN TIL Å GI EN RATING ELLER EN TILBAKEMELDING ER MANGE
Det finnes ikke en bestemt grunn til at vi skriver tilbakemeldinger, men ifølge en undersøkelse gjort av Harvard Business Review kan det innsnevres til noen kategorier:

Altruisme (motsatt av egoisme): å hjelpe andre til å for eksempel finne en god, men lite kjent restaurant eller en   sjelden medisinsk ekspert.
Rettferdighet: å straffe en bedrift du ikke er fornøyd med.
Gjensidighet: å støtte og anerkjenne en bedrift som har gjort det lille ekstra for deg.
Erkjennelse: å skille seg ut og bli lagt merke til av en bedrift som en viktig kunde.
Sosialt image: å dele dine egne tanker angående noe med familie og venner.
Selvuttrykkelse: å dyrke dine meninger med et fellesskap bestående av likesinnede.
Personlig interesse: av samme grunn som en flittig student tar notater.

Av disse grunnene nevnt ovenfor er ”altruisme” og ”rettferdighet” det flest mennesker selv oppgir som grunn til at de gir tilbakemeldinger. Når det er sagt vil nok de færreste selv si at de gjør det for sosial aksept da det i denne sammenhengen høres bedre ut om man sier at man kun gjør det for å hjelpe andre.

I følge en undersøkelse gjort av Bernhoff i 2011 blir 80% av alle tilbakemeldinger skrevet av 16% av alle forbrukerne. Hvorfor skriver ikke flere mennesker tilbakemeldinger? Ifølge undersøkelsen til TripAdvisor er svaret som går igjen enkelt. Forbrukerne har ikke tid. Og om man så har tiden glemmes det fort. Med andre ord trengs det et lite ekstra push for å få de tilbakemeldingene og ratingene en bedrift gjerne ønsker.